Trang chủ

Giới Thiệu

Đào tạo SEO

Thiết kế website

Nhận seo từ khóa

Dịch vụ Hosting

Sitmap

Kháng cáo DMCA

Liên hệ

Thay đổi giấy phép kinh doanh

5.0/5 (1 votes)

Thay đổi giấy phép kinh doanh là thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung các thông tin trên giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế, khi doanh nghiệp có thay đổi bất kỳ nội dung nào co trên giấy phép kinh doanh cũng đều cần phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh.

Thay đổi giấy phép kinh doanh

1. Khi nào nên thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh?

Giấy phép kinh doanh hay Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là văn bản mà Cơ quan nhà nước  có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp để ghi nhận lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động sau khi đã được cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp cần phải tiến hành thay đổi giấy phép kinh doanh khi có những thay đổi về doanh nghiệp như sau:


a) Thay đổi tên công ty: bao gồm thay đổi tên bằng tiếng Việt, thay đổi tên tiếng nước ngoài, thay đổi tên viết tắt;

b) Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty: Thay đổi từ TNHH một thành viên sang TNHH hai thành viên trở lên; thay đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, thay đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH…

c) Thay đổi trụ sở chính của công ty: Thay đổi trụ sở chính công ty cùng tỉnh hoặc khác tỉnh.

d) Thay đổi thông tin số điện thoại, số fax; email, website công ty;

e) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty: Thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

f) Thay đổi vốn điều lệ công ty: tăng vốn điều lệ công ty hoặc giảm vốn điều lệ công ty.

g) Thay đổi cơ cấu vốn của các thành viên công ty

h) Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty: Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty (thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật; thay đổi chứng minh thư/thẻ căn cước/số hộ chiếu; thay đổi hộ khẩu, chỗ ở hiện tại của người đại diện theo pháp luật); thay đổi người đại diện pháp luật mới.

Khi có những thay đổi nội dung như trên thì bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại: Phòng đăng ký kinh doanh / Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

2. Thủ tục trước khi thay đổi giấy phép kinh doanh

Trước khi thay đổi giấy phép kinh doanh dường như mọi hoạt động của doanh nghiệp đều phải ngưng lại để chuẩn bị cho việc thay đổi, làm mới nội dung sau đó mới có thể tiến hành hoạt động như bình thường. 

Bên cạnh đó, khi thay đổi giấy phép kinh doanh sẽ kéo theo một loạt các thay đổi và cần phải thực hiện những thủ tục sau khi thay đổi giấy phép kinh doanh cho phù hợp với những nội dung thay đổi của doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề sau:

a) Khi thay đổi tên doanh nghiệp: 

Tên doanh nghiệp liên hệ chặt chẽ với thương hiệu của doanh nghiệp. Dựa vào thực tế kinh doanh và nhu cầu thị trường mà không ít các doanh nghiệp muốn thay đổi tên khác phù hợp. 

Ngoài việc lựa chọn được tên công ty ưng ý thì doanh nghiệp cần hiểu những vấn đề thay đổi đi kèm như thay đổi con dấu doanh nghiệp, thay đổi thông tin hóa đơn, thông báo đến cơ quan quản lý thuế, thông báo đến ngân hàng, thông báo đến đối tác, … để việc thay đổi tên doanh nghiệp để không gặp trở ngại trong hoạt động kinh doanh tiếp theo.

b) Khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính để công việc kinh doanh được thuận tiện hơn. Địa chỉ trụ sở mới cũng phải đúng theo quy định pháp luật.

Nếu doanh nghiệp muốn chuyển trụ sở chính khác quận phải thực hiện thủ tục xác nhận nghĩa vụ thuế tại chi Cục thuế hiện tại. Sau khi có kết quả xác nhận nghĩa vụ thuế của chi Cục thuế cũ, doanh nghiệp bắt đầu thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Sau khi thay đổi địa chỉ doanh nghiệp thông báo về sự thay đổi với các cơ quan, đối tác liên quan để ghi nhận địa chỉ mới nhằm thống nhất sử dụng địa chỉ trong chứng từ giao dịch, đặc biệt là hóa đơn chứng từ thuế, sao kê ngân hàng, Các giấy phép đủ điều kiện kinh doanh,…

Nếu doanh nghiệp muốn chuyển trụ sở chính khác quận phải thực hiện thủ tục xác nhận nghĩa vụ thuế tại chi Cục thuế hiện tại. Sau khi có kết quả xác nhận nghĩa vụ thuế của chi Cục thuế cũ, doanh nghiệp bắt đầu thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Sau khi thay đổi địa chỉ doanh nghiệp thông báo về sự thay đổi với các cơ quan, đối tác liên quan để ghi nhận địa chỉ mới nhằm thống nhất sử dụng địa chỉ trong chứng từ giao dịch, đặc biệt là hóa đơn chứng từ thuế, sao kê ngân hàng, Các giấy phép đủ điều kiện kinh doanh,…

c) Thay đổi vốn điều lệ

Các doanh nghiệp được giảm vốn khi đáp ứng điều kiện và chỉ được giảm theo tỷ lệ phần trăm đang sở hữu. Ngoài ra, các doanh nghiệp được phép tăng vốn theo nhu cầu và phải thông báo thay đổi Đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày góp vốn.

Khi tăng hay giảm vốn điều lệ doanh nghiệp cần dựa vào cả yếu tố ngành nghề kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp. Bởi điều này liên quan đến mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện yêu cầu mức vốn tối thiểu. 

Lưu ý tính chịu trách nhiệm của chủ sở hữu vốn góp, mức thuế môn bài. Tăng vốn điều lệ đồng nghĩa với việc tăng mức thuế môn bài mà doanh nghiệp phải đóng hàng năm. Vì thế năm kế tiếp doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài theo mức vốn mới.

3. Thủ tục sau khi thay đổi giấy phép kinh doanh

Sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh theo nội dung thực tế của doanh nghiệp tại sở Kế hoạch – Đầu tư. Thì tùy theo nội dung thay đổi cụ thể mà doanh nghiệp cần thực hiện những thủ tục sau thay đổi giấy phép kinh doanh như sau:


3.1 Thủ tục sau thay đổi tên công ty

Bước 1: Thông báo thông tin thay đăng ký kinh doanh đổi trên Cổng thông tin quốc gia

Sau khi hoàn thành việc thay đổi tên công ty, doanh nghiệp công bố nội dung thay đổi trên công thông tin quốc gia theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp.

Bước 2: Thay đổi con dấu pháp nhân và công bố mẫu dấu lên cổng thông tin điện tử quốc gia.

Bước 3: Làm mới và treo lại biển hiệu với tên công ty đã thay đổi

Bước 4: Thay đổi thông tin hóa đơn, 

Bước 5: Thông báo đến cơ quan quản lý thuế, thông báo đến ngân hàng, thông báo đến đối tác.

3. 2 Thủ tục sau thay đổi địa chỉ công ty

Bước 1: Thay đổi mẫu dấu và công bố mẫu dấu mới

Bước 2: Làm biển hiệu công ty mới có ghi nhận địa chỉ mới;

Bước 3: Thay đổi thông tin địa chỉ công ty trên hóa đơn, các tài liệu đã ghi nhận địa chỉ cũ công ty…

3.3 Thủ tục sau thay đổi loại hình doanh nghiệp

Bước 1: Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp phải quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ trường hợp chuyển từ công ty TNHH sang công ty cổ phần hoặc ngược lại mà công ty sau chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thì không cần làm thủ tục quyết toán.

Bước 5: Sử dụng hóa đơn

Trong trường hợp doanh nghiệp còn hóa đơn và muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ thì cần phải làm các thủ tục sau:

  • Đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng;
  • Gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại Thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Còn trường hợp doanh nghiệp không muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ và muốn chuyển sang dùng hóa đơn mới thì  thực hiện như sau:

  • Hủy hóa đơn đơn chưa sử dụng;
  • Làm thủ tục Thông báo phát hành hóa đơn.

Bước 6: Thay đổi con dấu

Bước 7: Thông báo việc thay đổi với cơ quan có liên quan

Sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, đương nhiên tên doanh nghiệp cũng sẽ thay đổi cho nên cần thông báo đến các cơ quan liên quan về sự thay đổi tên doanh nghiệp cũng như sự thay đổi loại hình của doanh nghiệp.

Các cơ quan có liên quan bao gồm: Thuế, Ngân hàng, bảo hiểm, đối tác, bạn hàng và các cơ quan quản lý chuyên ngành…

Tương tự như vậy, những điều chỉnh khác cũng cần phải thực hiện thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh. Hồ sơ sẽ có một chút khác nhau cho mỗi nội dung cần thay đổi. 

Để hiểu rõ hơn về thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh phù hợp với từng nội dung thay đổi cụ thể của doanh nghiệp thì các bạn có thể liên hệ Hot line: 0909.54.8888 để được hỗ trợ.

4. Công ty tư vấn doanh nghiệpTân Thành Thịnh

Và nếu bạn đang có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nhưng vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu; hoặc bạn không nắm rõ quy trình, mẫu biểu theo quy định của pháp luật; hoặc đơn giản là bạn không có thời gian.

Thì hãy để dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh do Tân Thành Thịnh cung cấp thực hiện thay bạn.


Khi thực hiện dịch vụ bạn chỉ cần cung cấp cho chúng tôi:

  • Chuẩn bị giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới nhất của doanh nghiệp
  • Các loại giấy tờ khác theo quy định của pháp luật phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp,

Căn cứ vào từng loại thay đổi cụ thể, nhân viên pháp lý của Tân Thành Thịnh sẽ tiến hành soạn thảo, trình ký và nộp hồ sơ thay đổi Giấy phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư bên cạnh đó còn tư vấn những vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp khi thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh.

Với đội ngũ chuyên viên chuyên môn cao chắc chắn sẽ giúp khách hàng hoàn thiện thủ tục đúng pháp luật với thời gian nhanh nhất có thể. Chúng tôi cam kết mọi chi phí đều được trao đổi ngay từ ban đầu với khách hàng và không có phát sinh trong quá trình thực hiện.

>> Các bạn xem thêm kế toán thuế là gì

Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ

CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH THỊNH

  • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
  • Tel: 028.3985.8888 - Hotline: 0909.54.8888
  • Email: lienhe@tanthanhthinh.com  | Website: www.tanthanhthinh.com

TÂN THÀNH THỊNH - DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP

TIN TỨC LIÊN QUAN